Till Pumphuset Restaurang >>

Ny aktör Pumphusets Restaurang

Pumphuset Restaurang är under förnyelse.

Vi kan idag med stor glädje meddela att Kvarteret Erikstorp blir den nya hyresgästen till den anrika restaurangen Pumphuset i Borstahusen. Efter en omfattande sökprocess, ledd av fastighetsägaren Midhem, har valet slutligen fallit på Kvarteret Erikstorp, en aktör känd för sina höga kulinariska ambitioner och starka lokala förankring.

En ny era för Pumphuset

Från och med den 1 maj tar Kvarteret Erikstorp över driften av restaurangen, med en vision om att tillsammans med Midhem och den lokala konstföreningen och museiföreningen, förvandla Pumphuset och Borstahusen till en ännu mer attraktiv destination för både lokalbefolkningen och långväga besökare. Den officiella öppningen av den nya restaurangen är planerad till i början av maj.

Höga kulinariska ambitioner

”Att göra Pumphuset till en destination i Borstahusen och att ge en solid matupplevelse som kännetecknar Erikstorps restauranger är vårt huvudfokus,” säger Dion Liljegren, delägare i Kvarteret Erikstorp. ”Vi är entusiastiska över att få bidra till områdets utveckling och ser fram emot att välkomna både nya och återkommande gäster till vår nya verksamhet.” Säger Jonas Westerberg.

En stark lokal förankring

”Vi är mycket glada över att ha en hyresgäst med en stark lokal förankring i Pumphuset och Borstahusen. Detta samarbete möjliggör för oss och tillsammans med konst och museiföreningen arbeta för att utveckla Borstahusen till en starkare destination,” säger Henrik Svantesson, VD på Midhem.

”Vi är också glada och ser med tillförsikt framemot ett nära och givande samarbete för att utveckla destinationen Pumphuset.” Säger Inger Torebo ordförande i museiföreningen och Lennart Cronsell ordförande i konstföreningen.

För mer information, kontakta:

Dion Liljegren, Delägare, Kvarteret Erikstorp,
dion@kvartereterikstorp.se   Tel:0700378315

Henrik Svantesson, VD, Midhem,  henrik.svantesson@midhem.se   Tel:0722406229

Om Kvarteret Erikstorp

Kvarteret Erikstorp är en unik kvarterskrog i Landskrona, med en ständig strävan efter utveckling och ambitionen att erbjuda en solid matupplevelse. Restaurangen präglas av en välkomnande atmosfär, där hantverket och kvaliteten på råvarorna står i centrum. Maten, som hanteras med stor respekt, skicklighet och välsmakande, skapad för att njutas tillsammans med nära och kära.

Om Midhem

Midhem är en fastighetsutvecklare som fokuserar på att skapa bostäder med hållbar arkitektur och materialval som består över tid. Midhem värderar långsiktighet och tar ansvar på både sociala, miljömässiga och ekonomiska plan. Vi hanterar hela kedjan från markförvärv till färdigt hus, med ett särskilt fokus på god arkitektur och klimatsmarta material.