Som medlem hos oss har ni…

  • Fri entré till konsthallen och museet (ej medlem betalar 40:-)
  • En lott/medlemskap till vårt Konstlotteri, där vinster för ca 120000:- lottas ut.
  • Som ny medlem får du ett signerat blad av äldre medlemsgåvor, du kan se dem här Medlemsgåvor
  • 5 % rabatt vid köp av seriegrafik på föreningens utställningar.
  • Vi samarbetar med Glasorama (tel 0418-129 79), där du erhåller 20 % på inramning av medlemsgåvan samt 10 % på övriga inramningar.
  • Föreningen anordnar en konstresa/år (ibland två) och som medlem erhåller du ett förmånspris Konstresor.
  • Föredragskvällar arrangeras i Konsthallen och som medlem har du rabatt på entréavgiften.

Medlemsavgiften för 2024 är 350 kr (200 kr < 30 år) och för tillkommande familjemedlemmar bosatta på samma adress 150 kr.
Alla medlemmar/familjemedlemmar deltar i årslotteriet. Dock utgår ingen medlemsgåva till familjemedlemmar.
Nya medlemmar får välja ett unikt grafiskt blad ur tillgängliga tidigare medlemsgåvor.
Likaså erhålls ett grafiskt blad vid värvning av ny medlem.
Medlemsavgiften kan betalas på bg 590-3612, swish 123 04 25 371, ange namn, adress, mailadress och telefonnummer. Är du redan medlem räcker det att ange medlemsnummer.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.