Höstens resa går till Berlin

Paris, våren 2023

Helsingfors, hösten 2021

Bilbao-San Sebastian-Rioja, hösten 2019

Madrid och Bilbao, våren 2019

Baltikum runt, våren 2018

S:t Petersburg 2017

Barcelona 2016

Sandgrund 2016

Toscana 2015

Paris 2014