Paris våren 2023

Lissabon hösten 2022

Amsterdam våren 2022

Helsingfors i november 2021

Bilbao-San Sebastian-Rioja hösten 2019

Madrid och Bilbao våren 2019

Baltikum runt våren 2018

S:t Petersburg 2017

Barcelona 2016

Sandgrund 2016

Toscana 2015

Paris 2014