Till Borstahusens Museiförenings hemsida >>

Föreningen bildades 2003 i samband med att restaureringen och ombyggnaden av Pumphuset inleddes. Enligt stadgarna, §3, ska föreningen driva Borstahusens Museum samt förvalta och underhålla historiska föremål, företrädesvis från Borstahusens. Borstahusens Museum ska bedriva kulturverksamhet i samarbete med lokala föreningar/institutioner.

Bli medlem och stötta vår verksamhet. För endast 200 kronor om året får du gratis inträde till museum och konsthall och rabatt på inträde till våra trevliga och intressanta föredrag och vandringar.