Konstnärsstipendiat 2023

IDA PERSSON

Ida Persson, född 1985, är utbildad vid bland annat vid Konsthögskolan i Umeå. Bor i Ystad och arbetar i ateljén i Löderup. Hon har haft flera utställningar, både internationellt och i Sverige. Nu senast i Varbergs konsthall och på Ystad konstmuseum. Medverkade i Moderna Museets internationella grupputställning ”Skymningsland”, 2022-23. Tilldelades 2015 Fredrik Roos Art Grant. Har utfört en konstnärlig gestaltning: Kvarteret Algoritmen för Stockholm Konst. Representerad med verk i Moderna Museet, Statens Konstråd och vid konstmuseerna i Ystad och Uppsala.

Juryns motivering
För ett självständigt, storskaligt måleri där hon bygger rum med geometriska former, arkitektoniska konstruktioner, ljusskiftande kompositioner och behärskade färgskalor. Hennes målningar handlar om makt och kontroll. Men när våra ögon, och kroppar, vandrar från överblick till närbild upptäcker vi samtidigt en stark, förändrande kraft: de till synes orubbliga konstruktionerna har en inbyggd sårbarhet. En mänsklig närvaro som med sina tydliga penseldrag får linjer att tveka och ytor att pröva sina gränser

Jag arbetar i serieform och kallar mina målningar för maktkaraktärer. Serierna döps efter vilka egenskaper målningarna i dem tycks inneha.

Watchers (väktare) Har antydningar till ögon som kan se och ta kontakt eller övervaka och bedöma. Conductors (dirigenter) har armliknande delar som kan hålla om och guida eller hålla fast, styra och kontrollera. Gatekeepers (portvakter) kan släppa in och skydda eller avvisa och stänga ute. Jag använder mig ofta av färger som jag mötte i institutioner när jag växte upp. Till exempel är den gula färgen i verket The Conductor hämtad från mitt allra första klassrum. Jag har bara varma och positiva minnen från det klassrummet men för någon annan kan samma färg, samma klassrum, ha inneburit något helt annat.

Jag önskar att det första intrycket ska vara att mina målningar är tunga, raka och stabila. Som något konstruerat av en maskin. Men när man kommer närmare ser man att de är uppbyggda av tunna, handmålade penseldrag. Ingen linje är helt rak. I skårorna syns också att målningarna har en röd grund. Det röda ger liv åt färglagren som läggs ovanpå, men rött påminner också om något kroppsligt och sårbart. De tillsynes stabila konstruktionerna är egentligen ömtåliga.

Disciplin är en viktig del av mitt arbete, både tematiskt och praktiskt. Jag arbetar metodiskt med små skalenliga skisser och ibland tredimensionella modeller. Varje motiv arbetas noggrant igenom i detta stadium, så när det är dags att skala upp dem på duk har alla viktiga beslut redan tagits. Jag vet nu precis vad jag ska göra och kan i det slappna av. Avsaknaden av frihet i denna del av processen gör att jag känner mig fri