Emm Berring

28/10 – 17/12

Emm Berring, (f 1983 i Frösunda, Stockholm), bor numera i Malmö. Den huvudsakliga inspirationskällan för Emm är naturen och de olika nyanserna av grönt som blandas med bl a rosa. Det organiska som glider in i det konstruerade. Hen är intresserad av mellanlägena, de mellan kropp och natur, mellan målningen och bilden samt mellan det naturliga och artificiella. Det är minnet av natur som hen målar.

Minnet av doften av myllan och mossa som sjunker ner under fötterna. Minnet av att röra sig genom ett landskap. Men också minnet av hur oljefärgen glider över ytan i ett tidigare penseldrag, minnet av hur handen rör sig över målningen. Men utanför minnet som blandats med kroppens målande existerar naturen inte längre. Den har trätt in i en annan verklighet än omvärldens natur.

Måleriet växer fram ur sin egna process. Emm reagerar på infall, slumpartade händelser och handens misslyckanden och omförhandlar ständigt vad målningen är. Det är målningar utan förlagor och mål. Istället skapar hen dem i dialog med dem själva, intresserad av tillkomsten i måleriet.

2022 mottog Emm Berring Borstahusens Konstförenings första konstnärsstipendium